+Marker Data: ge288-47pms0442C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL04
Marker Type SSR
Map Position 79.98
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcacgtaatagaatgtaatc aataaatttgtaaagatttgacttTAATAATAAggaaaga tttaaatataaaaaaaaattataacacaaatataattcaa attgacccgTCTCTCttaacctgtggcaacaaggaaaaga ggtacgcaaatgcaaaagtgatgatccatcaaccactttg aactggtaaaacATATATgtgtatatgttgatgtttacat tattatattaaagtgtgaaaattttttgaaaagtgatttg aattttacactttatttaaaattttctcaataaataaatc atttaattttaaataatcaaacgttatacgtgcgaaacac gtgtgaatacactagcgTATATATATATATATATATGTGT GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGt taattttgtgaagcattacaaaatatagagaaaaataagg cacaagaccttattacacagattgaagcacaaaggaggtt gaaaagcaacaaaggggcaatgagagtatggtaaaggatg gagaaaaacaaggcacagaggaggtgataagagaagtaga aaatcaaaatgaaaaggggaaagaacaggtgaacataggc tattctcctgcaactgataacagtcaaagtaacaaggaac aaagaggcagcaagtcagtcaatagcaaaaaagggatatc agcggatggagctaagaaaattgcagaatcaaaagaagaa aaaacgccccaatagttgttgacattcaattttgactctt cgtgcttaaaattaacgtcttcagttttctgatcgttaaa gagtgcttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ta)9(tg)22
PCR product (bp) 287
fwd primer
fwd primer seq atcgtgcgaaacacgtgtgaatac
rev primer
rev primer seq gtttcacctgttctttccccttttca
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 285.9 285.9
MZC-180 (selfed LS2341) 289.8 289.8

Population Linkage Group Position
KL-DH KL04 79.98

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain