+Marker Data: ge267-220pmA0574C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL10
Marker Type SSR
Map Position 138.58
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcctcgggcctcagcttcag caaaaattttgagcaaaatttctcaaacaatctcccaaca tactactaaatagattgattttttttgtacgaggtcagga gagccattttccaagtcttttgcggaagtaaattcattag ttagtttcaaataaaacaaaatgtaggagtaaagggctaa ataagtgaagtaatggttaacaagtgttaaataggaaacg tgtaggaggtaaagtggaaattagtgaatagtagaaagta gatgggtagaaagaggctggaagggagaaatgagggatct atggcggagagttcatcatgttccatggttcgtctgaata tcggtaactagcccaatcttcgatcgatctcttctgatct cacgattgTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCaactcagtcttt tttttttctaaataaaggagggaagaagttttgcacaaca ctggataccctcactcaacgtgagccggactccatgcttg ctgctatgtttagtggtcgtcacactatctgccacgactc agacaaggtacaccaaaatagtcagcaaaataaaagaaac aaggcttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (tc)10
PCR product (bp) 206
fwd primer
fwd primer seq atggaagggagaaatgagggatct
rev primer
rev primer seq gtttcacgttgagtgagggtatccagtg
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 208.2 208.2
MZC-180 (selfed LS2341) 206.4 206.4

Population Linkage Group Position
KL-DH KL10 138.58

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain