+Marker Data: ge263-156pmH0616C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL01
Marker Type SSR
Map Position 82.7
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcccagtctagcggtcctgc taaacagtaaattatttgtaacgccccaaaatctcacccc gagatgtcacacggtgcttaaggctacgagtagccccaag ctaaccctttgaacctactactgcattctatactcacttt aagaactcaaatcagataattaggattaaatctcatcaat ccACACACACACACACACACACTATATATATATATATATA TATATATAatgtccaaatcacaagatacaaaaaagtctga aaatacaactgatagcttagtttgacgaagcctctaaaac tcaagaatagggagtcaatgggacagatccccaactgact tgtactcaaatgaaagaaaataaatacaactactggtagt actgactcaaaccatgaggactcgccactacggaatgtag tgaaggcgctcgaaatcactgtcgctgctgagactgagca ccttaacctacattatgagacaatgtagcacatagacATA TATgtgggtcagcactttgggaatgtactgagtatatggg gataaataatatcattattttttatagaaatcatgcatgc tgacaataatgactcgcaaagcttgaataaaatctgcaat ataggcatcataaatcatgaataatgaacatggatcgtaa atctcgtgagtcgttatacttgactcaaaaatctgaattt ccttcttttattctcaaaactcgtaaactaaaggaatctt taaaacaatactttggaactttaggactgtgggagtttct tttaaccgacataaaccatgtgagctgtcatggattccaa cgtctcgcccacgttgggaagagctgttctacccttgcca tcggaatagaacctcaatttcagtgatcactatctcgatc ttagggcttctgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ac)10(ta)13
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq atgtagccccaagctaaccctttg
rev primer
rev primer seq gtttgtcccattgactccctattcttga
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
KL-DH KL01 82.7

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain