+Marker Data: ge241-820pms0561W

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL10
Marker Type SSR
Map Position 14.77
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence aaaaaaaaaaaaaaaaaaagnnnnntggtaatcctgccac catagatgatacgcgggtatgaatttcttgcagatgctgg cataatgcaaagttcttcacctgtgctgaagttgcaggac ctgttatttgccgtgcctcaggccctgtagatatctgtag acaaagtaaatctataaaatttgagtagaagtgcatctag atcctaaattcatttatctaagttaaataattaacccaat tactctagtgatggcgtaatggaattctcaaaacgcaatt catcaaggatgggaaattaatgatataacccacccacccc cgaaccatccacctactatcccacttaaaaggaggggctg ggagaatacagaaacaatcaagggaaatcatcagtaatac tgagagtgAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG AGAGAGggtgaactgcatccatcaatctccaagcaagttt ccacctttcctctaaataaaaaataaaaaacgaagagaag taatacttaccagtagtgcttctgctacaaggctaaacan nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn
Developer
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ag)19
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq gggaaatcatcagtaatactgagag
rev primer
rev primer seq ggtggaaacttgcttggagattg
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 105.9 105.9
MZC-180 (selfed LS2341) 89.6 89.6

Population Linkage Group Position
KL-DH KL10 14.77

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain