+Marker Data: ge230-399pmA1147C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL11
Marker Type SSR
Map Position 163.07
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tgtttagccttgtagcagaagcctttttttccctaaatat cactaaaaatgagatggatggatTCTCTCaaactaaacaa caaatgaatcacataacacaacaccccctttcacttcatc atgcacataaaaacaagaacaaaacacATATATACACACA Cagagttggtataattcttgattttcactacactttttat gcaaccccaagagaagaaaaaaggttcaaaacaagaatta aACACACACACACatagagaaaacaaaaaaaaacacaaAC ACACaattggtgtgattcttgattttcactttaactttta tgcaacctcaagagaagaaaaaaggttcaaaataagaacc aaACACACACACcaagaaaacaaaaaaaacatgcacaaat tttattctatagataaataagaaaaaaattacaaccttac tttgaatgAGAGAGttgggAGAGAGAGaatgcaaaaaatc acctttgagatctttggatttgcggcagataacttttgAG AGAGtgattctgaaagaggggctgctttaagggaggcttc tgctacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ac)6atagagaaaacaaaaaaaaacacaa(ac)3
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq acacaacaccccctttcacttcat
rev primer
rev primer seq gtttcttttcttggtgtgtgtgtttgg
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
KL-DH KL11 163.07

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain