+Marker Data: ge205-99pmr0471C

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL05
Marker Type SSR
Map Position 45.26
Annotation
Source Name
Source Type genomic DNA
Source Sequence tcatcttaccctccccaaaccccactttgtgggaacatac tgggtttgatgttgtcgttgttgTATATATATATATATAT ATATATATATATATATAtACACACACACACACACACACat gtatgTATATATATAcatatagtgatcgattgatgaacaa cgtagtcaaaacctagaatgttaagctaatcaaatataat taatcgatcaatcatctgagtatgtataagaaacacatcg cattaataCAACAACAACAACAACAACAAtaacccagtgt atttccaccaagtggggtctggggagggtagaatatacgt agtccataccgctacctccgaagaagtAGAGAGactattt tcgatagacccccagatcaagataataaatagtgaacagg atcatagtaatgcataaaatagaatgggtggcatagccga aataagaaatgagaagtattgaaaatagagctaagcgaga cactaaaataagagcaatacgaaaataataaataggaaat aagaaataagaaaaggacacccccTAGTAGTAGcatacac tagtgactcctaccaatggacacaatcgtaggcttactaa cccgactacaccagagccccctaacttctagctacgaccc ACACACgcactaaccttctacccttattcgcgacttccac accttcctatctaggTGTGTGaTATATATAgtgcttctgc tacaaggctaaaca
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ta)17t(ac)10atgtatg(ta)5
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq agtgggaacatactgggtttgatg
rev primer
rev primer seq gtttccacttggtggaaatacactgggt
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
KL-DH KL05 45.26

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain