+Marker Data: es787BM067488

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL01
Marker Type SSR
Map Position 75.04
Annotation
Source Name BM067488
Source Type misc cDNA
Source Sequence CGGCCGCTTTTTCAGAAAGGTTATGAAATTGAATTCACAG AACTTACCTAGTACCTGAACTATGGGAGGTGAAGAAAGGG AACCATTGAAACTAATTTCAATGCCAGCTCTATAAGGACA GCTGGTGGAAACACAATTTCTACAAACATGAATTACTAGC AACGAAAGTTACTCATCTCCCAAATCAAAAAAAAAATTTC TTCACATTAAAATTTAAAGGGACTGCAGCACTTATTACTT TTACAACATCAAGATGTCAACTTTTTTGACCTTTCTACGG TAAGAGCATTAGAAGTCCCAACTTGAAGTCTGACTCAACA ACATCGGTGAAGATTTCATGAAATTTCAACTATTCAATTC GAATAAAGATCACAAATTCAATTAAAACTCAATGTTAGCA CAACACCAAAAAACACAAATATTAACAAGGTAAAAAAAAC TAATCCTCGACCTCCATATTTTCTATCTAGGATTATGTCC TCAATAAGCTGTAGGGGTATATCCCTCGTCTTGTCCACCA TGGAGGTCACACCTTGTCCCAACTAGAAATAGCGGCCGC
Developer Dana-Farber CI/Harvard SPH
Document

old source name pepper|BM067488
typing_method 13% PAGE
motif (A)10
PCR product (bp) 266
fwd primer
fwd primer seq GGGAGGTGAAGAAAGGGAAC
rev primer
rev primer seq CACCGATGTTGTTGAGTCAGA
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 268.8 268.8
MZC-180 (selfed LS2341) 267.5 267.5

Population Linkage Group Position
KL-DH KL01 75.04

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain