+Marker Data: es768TC5877S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL04
Marker Type SSR
Map Position 103.05
Annotation
Source Name TC5877
Source Type misc cDNA
Source Sequence tatctttgccctaaacacctaaacccttttacactctcaa atggctaacaatcattccgatGAAGAAGAAGAAtccggcg aagagatggaagtttcttcgccgggatccgaatcagaata cgaatctgagcccgaacccgaacccgaacccgaacccgaa ccacagaaaaaaccaccagtcgctgctgcaaagaagccgc caccacctcaagatTCTTCTTCTTCTGAAGAAGAAGAAtc cgagtctgagtctgaacccgatccggatccggtaacccag aaacccaacctgcttgttaaacccattgcttccaaaccca tggatgtcccgaaaaaatcctccccgaaacctagatccaa atcagatgctagcgcgaagctcgtttctccgaagaagtcg agttccactgtcggggcgaaacgggcagcgggtgaaggtg aagcaaaggaatcgaagaagtctaagaagaaacaagagaa ggaggttgaaactccagtgaagaaaccggtgaatgaggat gtgaaacggcagttgtttcagagattatggagtgaagatg acgaggttgctattttgaaagggatgagtgattacaggtc g
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (gaa)4
PCR product (bp) 277
fwd primer
fwd primer seq atcaaatggctaacaatcattccg
rev primer
rev primer seq gtttgaagcaatgggtttaacaagcagg
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments QV: estimated by sequencer

Line allele-1 allele-2
K9-11 272.8 272.8
MZC-180 (selfed LS2341) 278.8 278.8

Population Linkage Group Position
KL-DH KL04 103.05

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain