+Marker Data: es717TC7258S

Crop pepper
Population KL-DH
Linkage Group KL11
Marker Type SSR
Map Position 29.19
Annotation
Source Name TC7258
Source Type misc cDNA
Source Sequence ttctcaaagagtgaaAGAGAGaaataagattaactacaca aaatgagcaacccaaatggcaaaggcaacgatgagaatgg taaagaaaatgagatgatcacaagtagtgaaataataaaa tcagttggtattgttGCTGCTGCTgttggttttgctgcat ggggcatttgtaaaattatggggtcttcactcgatgaaaa tAACAACAACttgatgaaaaaaccaggagcacatggatac atgaatagggaacacttcgaaaaaaatcctaaagactatt tccgcgatcttcacggaaagaaatgaaatcaactgatgga tgatccatcgttcccatcccccattcctacTATATATATA TATATATAtgatatgatatgatatgaTGTGTGcttgtgtc ctaaaatgtctctatattgctatcactactaacaaatatg tgggatgtccc
Developer NIVTS
Document

old source name
typing_method 13% PAGE
motif (ta)9tgatatgatatgatatga(tg)3
PCR product (bp)
fwd primer
fwd primer seq atgactatttccgcgatcttcacg
rev primer
rev primer seq gtttgggacatcccacatatttgttagta
PCR condition 95C_1min->(94_30s->55C_30s->72C_1min)x35->72_5min->4C
polymerase Native Taq
comments

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
KL-DH KL11 29.19

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain