+Marker Data: emh21L21

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_07
Marker Type SSR
Map Position 14.3
Annotation
Source Name emh21L21
Source Type genomic
Source Sequence ACCTAAACATGTCATTTCAATAGAAAATTAAAACATCCAC AAGGAAAAAGAAACACGGCAAGAAAACCTTGGGATCAAAA ATAGGAGAAGTTATGGACTCGAGGCTACTCAGACTTTACC TTGTTCCATAACTACCCACACCCAACCATAATAGAATACT TTGTCCTCAAAGTAATGACATGAAGGAAAACCCAATAATA AAAACACACACACACACACACACACACACATATATATATA TATGTATACATTAAAAATCAACATTTTAAAAACTAATATC CAAAAAAAAAAATAAAAACAACATCTAACATTAAATATTT AAACAAATTCAAACCTAACAAAAACATTATCCAACAAAAG AACACAGCATCCATAGATAAAAGATAAGGGTTGGGGTCAA AAAGATCAAACATCATGATGCTTAAGCACCGATATCTGTC TGTTCAGCAGGGTCCTAGGTCACGACCTTCTCCTCAGCTA TTTGGACCGCAGTTGTATATGAGCTACCCTCTCCATGTGA AGTCTGTTGCTCCCTATCTCTTTGTATAGCTGCTATCAAT ATCAACTCCTACACCACCTCCTCTGGTATCGGCTCCTCCT CTGGTGCTTGATGCACTGTCGAATACACATTTGGTGCCTA AAATAAGGGATTTTATGAGTTCTTAAAGGGAATTTTTAGT GTTTTGATGTTTTTTTATGTTAATCATGTAGAAAAGTTAA GTTGGCATGATTTTGAAGAAAAGTTGTGGATTTTGCTGAA GTATAAGCCTTACGAGCTAAGCTACGAGTCATAAGATGGT GTCGTAGCAAGAATCAAAGACCAAAACTCAAAAATCTGCC AAGTGAAGATCATCCCTATGAGCCTAGCCTACGAGTCATA ATATACACTGCGACTCATATAGGTGGACTCATAGCAAGAA TTAGAGGGCAAAAATGTTGGACCAAAAACTGAAGACCAAG ACTGTGAGACCAATATACGAGTTGTAACTCATGTAATGAT TCGT
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ac)13a(ta)6
PCR product (bp) 289
fwd primer emh21L21/U
fwd primer seq. ttccataactacccacacccaacc
rev primer emh21L21/L
rev primer seq. tgtttgatctttttgaccccaacc
fluor. primer emh21L21/U_PET
dye PET
fluor. Primer seq. PET-atccataactacccacacccaacc
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 283 283
EPL-1 283 283
LS1151 (S.linneanum) 278 278
LS1934 283 283
LS4021 (S. incanum)
Nakate Shinkuro 285 285
Senryo 2 283 283
Shironasu 279 279
WCGR112-8 281 281
White Egg 295 295

Population Linkage Group Position
AL2010 E_07 14.3
EW2009 LG02 66.2
LW2010 E_07 37.0
LWA2010 LWA_07 37.668
LWAE2012 E_07 31.566
LWF2_2022 E_07 40.4
N28F2 E_07_01 42.3

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain