+Marker Data: emh03D11

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_07
Marker Type SSR
Map Position 14.3
Annotation
Source Name emh03D11
Source Type genomic
Source Sequence AAGGAGGGCACATATTTTTAGAGAACAAAATAGTGTAGTT GATGCTTTGGCCAGTACAGGTATATATCAGGAGAATTTTG ATGAATCACGCTTTTTGGAAGTTCTACCAATGTATGCCCG ACTATCATTACAGGCAGATATTGTAGGAACTACTTTTACT AGAAAGGTTAATTTGGAAACTTTTTCATCCCAGGGTCGGG GTGTGATCCAGATAAATCTGAACTCATAGCCATCAACTCT ACTCGGTAGGGCTGATTTTAATTTGCATTAATGCAGTAAT GAATCATCCTTTCAACCCAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA GAGAGTGATGGTTTAACTTTTTTATTATAATTATATTTCA GCAAAAAATATATGTGTGAAACAAATGTCGACAGTTTTCT GAAGAAAAGACAAAGATCATGATTTTACAGTGATTTTCTA CTTTGTAAGAAAGGTCAGGTTTTACCATGATTTTCTACTC CATAGAAAAGTCATGACACTTTTCGGAAGAAAAGAGAAAG ATCATGATTTTATTATGATGCTCTACTCCGTAGCAAAGAT CATGATTTTACTCTGATTTTCTACTCTAGTCACGCCCCAG AAGGGTAATCTAGACGTAACCGGGACATAGAGACTATTGC TAGTCCCTAAACGAACCACTTGGCCACATCACATTCATTT GATCAATAAACTCAAGACAATCAACGAAAGACTAAGGAAA GTAATGGTCACATCTCATCTAGTCTCAAAATGATAATATT AATAAATAAAAGGGCTAGTAGAAGGAACTAG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)13
PCR product (bp) 287
fwd primer emh03D11/U
fwd primer seq. gcagtaatgaatcatcctttcaaccc
rev primer emh03D11/L
rev primer seq. tctttgctacggagtagagcatca
fluor. primer emh03D11/U_PET
dye PET
fluor. Primer seq. PET-acagtaatgaatcatcctttcaaccc
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 287 287
EPL-1 287 287
LS1151 (S.linneanum) 285 285
LS1934 285 285
LS4021 (S. incanum) 275 275
Nakate Shinkuro 285 285
Senryo 2 287 287
Shironasu 283 283
WCGR112-8 287 287
White Egg 283 283
PI 286106 290 290

Population Linkage Group Position
AL2010 E_07 14.3
LW2010 E_07 37.0
LWA2010 LWA_07 37.681
LWAE2012 E_07 31.567
LWF2_2022 E_07 40.4
N28F2 E_07_01 41.3

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain