+Marker Data: emg21J23

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_08
Marker Type SSR
Map Position 24.8
Annotation
Source Name emg21J23
Source Type genomic
Source Sequence TTAAGGCCTTGCTAGCAGTAAGCCCCATAGTTCTTCAAAA TATGCATCTCTCCTAAAATCAAGCCAACCTATATTTTCTG CAAAAATAAACACAAAAACACATAAAACCATAAAATGTCG TATTGAGAACACACAAAATTCCATGTTTTAGGCATCAAAT GTGCTATATTTTGGCAGACAACAACTTTATATGTGTATAT ATATGAGGATGGGACCATAACCGACATGAGACCAAGTCAG TTATGCCTTGGAACCCCGTTGTCTCCCCATAATAAATAAG AGGTGATCTACTTGCCAAAGGTAGATCCTTATCATACTTT CTCCTTTAGGGCATAAACATACACCTATGTTAGGCACATA GTTCAAGGAAAGGAGTATGGACCCTTGGGTATAGTCCACA TCGACTCCAATTCATCGGTGCTAGGTCATCATCCCACTAG AAAATACACACACACACACATACACATACACACACACACA CACACACACACACACACACACACACACACACACACACACA TATATATATATATATATATATATATATATATATTGCTTGT AAAAGAGGCATAGGACTTTCAAATTGTTTACATGCATTCT TAGGCTTAAAGGCCAAATTACATTCTTCATAATCCTGCAT AATAGACCAAAAAATCAAAACACTCTTCATAACATTTCAT GCATAGGATTAGCTCCTCACATAGTAGTGCAAACACCCAT ACTTGCTCAAAGAGCCCATAATCTTAGACATATATGTGAT CACATTCTTGTCATAGATATAATCTCATCAAGATCATATA CATAAACATAATTGGGTCTTGACCCACTTCATGCACATCA TAAAAATCATAGTCATGAATGCATATGCCATGAATGAGAT GCAAAATAGCATGGACAATAGAAATTCAAACTTAAATCAA TAATACATTATGAAATTCAAGTGAAAACATAGTTAAATTC ATATTTAAACCATAATATAAATTATCCATGCACAAATCAA GCTTTAAAGGGGACACGCATCTTCATAACTTCATAACTTT AATGTAAACCATCATAATAGGGATTTAATCAACTTAAAAT CATTAAATAAACACAACCCATACATCAATTGAATTTAATA AATCATAGTATTGAAAACCCATGTTTAAAGTAAGCTAAAT TCATGAAAAATTTACTTGAAAAGAGTTTGGATTTCCTTGG TTGAAAGGAACTAAGAATAAAAACACACATACCTTGATAA ATGAAGAAGTTTCAAGAGAAATTTGAAGAAAGAATGAGCT CTCCTTGATTCCCAAGTTTACAATCCACAAGA
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ac)7atacacat(ac)26a(ta)16
PCR product (bp) 297
fwd primer emg21J23/U
fwd primer seq. gactccaattcatcggtgctaggt
rev primer emg21J23/L
rev primer seq. tgaggagctaatcctatgcatgaaa
fluor. primer emg21J23/U_FAM
dye FAM
fluor. Primer seq. FAM-atctccaattcatcggtgctaggt
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 304 304
EPL-1 298 298
LS1151 (S.linneanum) 260 260
LS1934 302 302
LS4021 (S. incanum) 281 281
Nakate Shinkuro 298 298
Senryo 2 298 298
Shironasu 296 296
WCGR112-8 304 304
White Egg 304 304

Population Linkage Group Position
AL2010 E_08 24.8
LWA2010 LWA_08 27.439
LWAE2012 E_08 28.451

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain