+Marker Data: emg11G04

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_09
Marker Type SSR
Map Position 76.7
Annotation
Source Name emg11G04
Source Type genomic
Source Sequence CCTTACCGATGTAACAGCTGAAAAGATGGACATCATGAAA GGAGACCATAAGAAAGTTAATTTACAATCTTGCGATTAAT TATGGAAGATAATTGTGCATATAACAAACTTCAAAACATG CTAAAGTGGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA GAGAGAAGATGTCCAGATTCAAACGTGTCCGGCAGTAATA AGGAGAATGACTAAAAAAGAGGCTTCAAGCTTCAGCTGCT CAAAAGTCAAAAAATTATGCTAATGTGAGGGATATTCATA CTGTACATTACTGTCTCTTAAACTTTCAAAGATTGTATTC TGTTCTAATATTCTGCTATATCAGAATGGGCTATTAAGTT TGTCACTTATATGTTAATACATGGGTGTAATTCATCTATG CTTCATTCTTAGATTCCTAATCACCTTAGCTTACTCAACG CGTTTGTCATGCCTCATAGTAGAAAAAAACAAGAAAATGA AAGAAGAGATTTTGCATGCTGAAAAGTTAAAAACTTGACA GAGCCAGTGATGATTCCACATATGATCAATGAAGTGAAAT GGACAACAAAGTACGAGAGTATGTCATACCTAGTCGCGG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)17
PCR product (bp) 177
fwd primer emg11G04/U
fwd primer seq. gatggacatcatgaaaggagacca
rev primer emg11G04/L
rev primer seq. ttattactgccggacacgtttgaa
fluor. primer emg11G04/U_NED
dye NED
fluor. Primer seq. NED-attggacatcatgaaaggagacca
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 184 184
EPL-1 180 180
LS1151 (S.linneanum) 186 186
LS1934 180 180
LS4021 (S. incanum) 198 198
Nakate Shinkuro 180 180
Senryo 2 180 180
Shironasu 180 180
WCGR112-8 180 180
White Egg 180 180

Population Linkage Group Position
AL2010 E_09 76.7
ALF2 AL09 94.7
LWA2010 LWA_09 75.03
LWAE2012 E_09 59.117
N28F2 E_09 69.1
NAF2 NA09 76.2

DB Program Definition E-Value
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0037N17_SP6_80912 Chromat_file:LE_HBa_037_N17-SP6 SGN_GSS_ID:80912 (vector and quality trimmed) 1e-31

EST Name Species Strain