+Marker Data: emf21P02

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_01
Marker Type SSR
Map Position 71.3
Annotation
Source Name emf21P02
Source Type genomic
Source Sequence CTTAGTCACATCTCCCAAGAACACATCTTCCAACAACTGA TGTTTACCCTTTGGAAACCCAAGGGGGCAGAAGCAGATCT TTCGACTGCACCAAAAAACACCATAACACTCAACTGGGTC AGAAATTCCAAAGAAAATAACAAAACACAAAACCAAGAAA CGGATTTGGTATCCATCGATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG CGCAGATCCTACATCTAAACCACAAAATCATCAAAACGCC TGATAGGTTATTAAAAAAAAACCCAGTAAACAACTTAAAG CCATAAAACAAACAAACCAGTTTGACATCCTTGGCCTAGA TAAGAGCGAGTAGAGAAAAGAGAGATAATAACAAGAAAAA GAGAGAAAATAACCAAAATTATAAACAAATAATTCATAAA TAAAACAATGTAGTACCAGGTAATCGGGCAA
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ag)30
PCR product (bp) 292
fwd primer emf21P02/U
fwd primer seq. cagaagcagatctttcgactgcac
rev primer emf21P02/L
rev primer seq. ctaggccaaggatgtcaaactggt
fluor. primer emf21P02/U_PET
dye PET
fluor. Primer seq. PET-atgaagcagatctttcgactgcac
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 298 298
EPL-1 300 300
LS1151 (S.linneanum) 267 267
LS1934 271 298
LS4021 (S. incanum) 259 259
Nakate Shinkuro 298 298
Senryo 2 300 300
Shironasu 281 281
WCGR112-8 298 298
White Egg 271 271

Population Linkage Group Position
AL2010 E_01 71.3
EW2009 LG03 82.9
LW2010 E_01 67.1
LWA2010 LWA_01 58.752
LWAE2012 E_01 62.627
LWF2_2022 E_01 118.9

DB Program Definition E-Value
TomatoBAC_end BLASTN SL_EcoRI0127B03_T7_332201 Chromat_file:SL_EcoRI_127_B03-T7 SGN_GSS_ID:349027 (vector and quality trimmed) 1e-24
TomatoBAC_end BLASTN SL_EcoRI0130P14_T7_334815 Chromat_file:SL_EcoRI_130_P14-T7 SGN_GSS_ID:351641 (vector and quality trimmed) 8e-20

EST Name Species Strain