+Marker Data: emf11H23

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_09
Marker Type SSR
Map Position 52.1
Annotation
Source Name emf11H23
Source Type genomic
Source Sequence CTGGAATATAACACAAACAAGAGTAGATGGAGAATTGTCT CAGCAATTATTTGGTGGATCATATGGAAAGAAAGAAATTC TAGGAGTTCTGAAAACAAGAGCAGCCCTCTGCACAAGATT GAAATGAACTGCATTATCATTTTTTGCTATTGGTACAGTT CAGAGTATATAGATGACCCTGTGGCTATTGTAGACATTTT AGGATCCTTATAAAGATGACGGAGGATCTAGGGATAGTTT CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT CTCCTTTTTTTAAAAAATCTTTTGTTTATGCCAGACACAG AGGTGTTGAGATAGGCTATGACTTGGATACCAGATTTCCA AAATTTTACAGTGAATTGAGCTAAGAGTAATAAAATGGTG CAATAATCAAAACATAATAAACAGTTTTAAACAATTCCCA GCTCACCATCAAGATTTAGAAAAACCATAGTAGTATGTAC ATGACCAATGCAGCACATCATCATCGATTAGACACACTAT GAACCAATACAAAGCATGGCTATAAGACCAATCATATCAA AATTAATCGAGGAGAGAACTATTTATGGCCCAAAGTGGAG ATACGGTGGTTAGGCATCCTTAGACAAAAGGTGATCTTTT AGGAGTGGTCATCGCATGTCACCACCTCCCACCTATTCTA AACATTAAATACTTGATGGAGCACATTTACTTGCTATTTA CATGATCCTAATGCATCGGGTACTTCATTTTTCACCAACT AAAAGTTGGAAGAAGGGGGAGCAGGACTATATGACAAGAT CAATTAGGGATAGAATAATTGGATTAAGAAATGAAAATGC TGAAACTCTGGTCTAAGAATGCAAAGCCATTATAGAGGAT GAAGAAACCCAGAAATAG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (tc)22
PCR product (bp) 246
fwd primer emf11H23/U
fwd primer seq. gttctgaaaacaagagcagccctc
rev primer emf11H23/L
rev primer seq. tctcaacacctctgtgtctggcat
fluor. primer emf11H23/U_NED
dye NED
fluor. Primer seq. NED-attctgaaaacaagagcagccctc
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 260 260
EPL-1 250 250
LS1151 (S.linneanum) 234 234
LS1934 250 258
LS4021 (S. incanum) 307 307
Nakate Shinkuro 250 250
Senryo 2 249 252
Shironasu 250 250
WCGR112-8 248 248
White Egg 254 254

Population Linkage Group Position
AL2010 E_09 52.1
EW2009 LG06 74.0
LW2010 E_09 57.2
LWA2010 LWA_09 57.482
LWAE2012 E_09 43.191
LWF2_2022 E_09 60.1

DB Program Definition E-Value
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0093O19_SP6_86340 Chromat_file:LE_HBa_093_O19-SP6 SGN_GSS_ID:86340 (vector and quality trimmed) 1e-66
TomatoBAC_end BLASTN SL_MboI0007M13_SP6_151734 Chromat_file:SL_MboI_7_M13-SP6 SGN_GSS_ID:168561 (vector and quality trimmed) 9e-49
TomatoBAC_end BLASTN SL_EcoRI0008M01_T7_271585 Chromat_file:SL_EcoRI_008_M01-T7 SGN_GSS_ID:288411 (vector and quality trimmed) 3e-33
TomatoBAC_end BLASTN SL_EcoRI0007D21_SP6_289994 Chromat_file:SL_EcoRI_007_D21-SP6 SGN_GSS_ID:306820 (vector and quality trimmed) 4e-14
TomatoBAC_end BLASTN LE_HBa0172B13_SP6_104136 Chromat_file:LE_HBa_172_B13-SP6 SGN_GSS_ID:104136 (vector and quality trimmed) 4e-11

EST Name Species Strain