+Marker Data: emf01N08

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_08
Marker Type SSR
Map Position 29.6
Annotation
Source Name emf01N08
Source Type genomic
Source Sequence ATCTATTCAGATTCTTTCATCATCAATATGGAGCTGCCCT TGGGAAATGTATTCAGCAAAGACACATGTATAAATACCAC AATCACTGTCGAAAAAAAAAATTCAACAAGTTATAAACAT TGCAGATATAAATTTTCAACACAACAAATATTCCAATGTG TGTGTGTGTATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTCTATATATA TCAATTTAACACCAACATATTGCCCAAACAATCACCAAAG ACTTGATAGAATTTGGACTAGGGACAGAAGTCATTGTACA AAAATGAAGTAGCAGTCAAAAAAAATCAAGACTTAATAAA AAAAAATCAACATTCACAACAAATTCACAACAATTCAACA ATTTACAACAATATCATCTGCAAAAAACAATATTGAATTA ACTCTAACGGATGATACCAAAGTTGATACCAACAAATCAC CAAACATGCTAACATGCAGAATAAAATTCAAATGTCTTCA TCATAAAACACATACTATACACAAAATAATATTCCAGTAA AGAAAAATCATTATAAGCAAAAAATTAGTAGATGCCTGCA AAAAGTTTTAAAATATAGAAATTAAAAATACCTTGGATTT AACTCTGGAG
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (tg)6ta(tg)10tc(ta)4
PCR product (bp) 224
fwd primer emf01N08/U
fwd primer seq. atcatcaatatggagctgcccttg
rev primer emf01N08/L
rev primer seq. gtctttggtgattgtttgggcaat
fluor. primer emf01N08/U_NED
dye NED
fluor. Primer seq. NED-atcatcaatatggagctgcccttg
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 225 225
EPL-1 225 225
LS1151 (S.linneanum) 212 212
LS1934 218 218
LS4021 (S. incanum) 212 212
Nakate Shinkuro 225 225
Senryo 2 225 225
Shironasu 218 218
WCGR112-8 225 225
White Egg 218 218

Population Linkage Group Position
AL2010 E_08 29.6
ALF2 AL08 34.6
LW2010 E_08 38.5
LWA2010 LWA_08 32.239
LWAE2012 E_08 33.105
LWF2_2022 E_08 38.1

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain