+Marker Data: emd01F10

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_03
Marker Type SSR
Map Position 7.8
Annotation
Source Name emd01F10
Source Type genomic
Source Sequence CCATAGACACCTCAAATAAAATTGCACTCAATAAAAGACT GAAGATTAAGAGGGCTTCTACGAAATATAAGGAGAGCTCA CAAACTCTGAGGTGTACGATCCAAATTTCAGCGGTGCACG GGCTGAAGTCCTCTATCTCTAGTATCTGCATCATAAAATG ATGCAGCACCAAAGGCGTCAGTACATGGAATATATGATAA GTCCAACGGCTCAAATATAATAATAACAATAATAATAAGC TCAAAAATACATACCTCGACTCCTCAACTTATGCTCAGCT CAGTACATAACAGTTTAGAATATTTCATAGGTTCAAATGA TATATATATATATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTA TGTGTGTGTGTAGTGAAAGTAAACTCAAGTTTGCAAATCT CATGTTCAATCAAAGTTGCTTAGGAGTTTCTCTTAACCGA CATACCTCCCACCACCATACGTTAGGTGATGTACAATGAA TCAACATTGTTTCCATGCCCGTTGTATACGTGCCACGGCA TAGGACGATTAACTCTCTCTTGGATCAAAGGTAAATGTCC ACTTGTAGGACAAGTCACCAGAACGATATTGTGTGACTAT
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (ta)6(tg)13ta(tg)5
PCR product (bp) 298
fwd primer emd01F10/U
fwd primer seq. ccaaaggcgtcagtacatggaata
rev primer emd01F10/L
rev primer seq. cctaacgtatggtggtgggaggta
fluor. primer emd01F10/U_PET
dye PET
fluor. Primer seq. PET-ACCAAAGGCGTCAGTACATGGAATA
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2
AE-P03 304 304
EPL-1 302 302
LS1151 (S.linneanum)
LS1934 302 302
LS4021 (S. incanum)
Nakate Shinkuro 302 302
Senryo 2 302 302
Shironasu 302 302
WCGR112-8 304 304
White Egg 304 304
PI 286106 306 306

Population Linkage Group Position
AL2010 E_03 7.8
ALF2 AL03 0.0
EW2009 LG10 30.5
LW2010 E_03 35.0
LWA2010 LWA_03 35.044
LWAE2012 E_03 44.614
LWF2_2022 E_03 33.4
N28F2 E_03 9.8
NAF2 NA03.1 29.9

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain