+Marker Data: EMB01I13

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_01
Marker Type SSR
Map Position 123.3
Annotation
Source Name EMB01I13
Source Type genomic
Source Sequence CCCAAGTACAAGACGAAAGTGTGCAGACCAGAACCTTTAA GAACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACAA AGATGAATGAGGAATAACAAAAATATAATTGAGAGTAAAA TAAATCGCAACTGTAATTACCACCAATGTCACTTCCAGAA AATTCTATAAATAATAAAACTTTCAAAAACCAGCAATAGA GCAGTAATATTCTGTTGAGAAAGATTAGGTTAAGGGACCA GAACCAAAATGATTTAAAAGCTAAACTGCACGGACTCTTC ACTTTCAATGCCGCACCCGTGTTAGATTCTTCGAAAATAC ACTACTTTGGGCGAATCCGACACGCACCCACACTTTTAAA GAGTCCGAGCAACATAGCTTAAAAGTGCAAATATGATCTC TCTAATAAAGAAAGCTCATCCAAAATTATTCTAATATAAT GATCCTTATTCTGCACCAAACATGATTTCAACGGAGAAAA CACCCAAACAGTAAATTCAGTTAAGATGCTTGCTTAGTAT CTTGCCTCAAATAGTCAGAATATGAGTGTCCTGCCTCATG ACTGAATGTGATAACATTTTGATTATCATGCAAAACATTC ACCAGATN
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (AG)16
PCR product (bp) 333
fwd primer
fwd primer seq. acaagacgaaagtgtgcagaccag
rev primer EMB01I13pt
rev primer seq. gtttcggattcgcccaaagtagtgtat
fluor. primer
dye FAM
fluor. Primer seq. FAM-ACAAGACGAAAGTGTGCAGACCAG
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
AL2010 E_01 123.3
EW2009 LG03 35.3
LWA2010 LWA_01 105.684
LWAE2012 E_01 106.38

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain