+Marker Data: EMB0028

Crop eggplant
Population AL2010
Linkage Group E_04
Marker Type SSR
Map Position 8.4
Annotation
Source Name EMB0028
Source Type genomic
Source Sequence AAGCTTACTGTAGCTAAGAATCACTTGATTACCTTTCGTG GAATGACGAAGACTAAGGAAAAATAAAAGTTAAGAAGATT GCATATACAAAATGGTTAGAGTGTAGGGATGAGGATGAAA AATGAAGGTTTAAACAGATCTATAAGTTGGCAACGACAGA AGCCAAGATGACAGTGACAAGTGCTAAGACAATAGTGTTT GAGCACGTATATATGGAGCTAAGTGATAAAAGAGAGGATA ATAGATTGTATAGGCTTGCTAAAGAGAGAGAGAGAGAGAG AGAGAGAGAGAGGAAAGCACGCAACTTGGACCAAGTGAAG TGCATCAAAGATGAGGAAGGTGAGGTGTTGGCGCATGAGT CTTCCATTAAGCGAAGATGTCAAGCTT
Developer NIVTS
Document Nunome et al. (2009) Development of SSR markers derived from SSR-enriched genomic library of eggplant (Solanum melongena L.). Theor. Appl.Genet. 119: 1143-1153

motif (AG)15
PCR product (bp) 191
fwd primer
fwd primer seq. acgacagaagccaagatgacagtg
rev primer
rev primer seq. tcaccttcctcatctttgatgcac
fluor. primer
dye FAM
fluor. Primer seq. FAM-ACGACAGAAGCCAAGATGACAGTG
PCR condition 94C_3min->(94C_30s->65C_60s,-1C/cyc->72C_60s)x10->(94C_30s->55C_60s->72C_60s)x30->75C_5min->10C
polymerase Roche Taq

Line allele-1 allele-2

Population Linkage Group Position
AL2010 E_04 8.4
LWA2010 LWA_04 42.523
LWAE2012 E_04 41.845

DB Program Definition E-Value

EST Name Species Strain